Dokonalý prehľad o vašich financiách

Moderný účtovný systém

Plne integrované moderné on-line účtovníctvo, ktorého súčasťou sú všetky informácie o vozidle a zákazke. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek.

Rýchlo a ľahko k vašim službám

Šetrite na správnom mieste

Systém, ktorý bez ťažkostí komunikuje s vašim vlastným účtovným programom. Naše riešenie vám ponúka veľký výber funkcií, moderné používateľské rozhranie a výhody cloudových technológií. Šetrí tak čas aj prácu účtovníkov a ostatným uľahčujú účtovnú agendu.

Inteligentná správa

Nástroj, ktorý vám so všetkým pomôže

Softvér podporuje podvojné účtovníctvo aj daňovú evidenciu. Vie vytvoriť všetky potrebné priznania a ďalšie výkazy, ako napríklad súvahu, výsledovku, peňažný denník, Intrastat, kontrolné hlásenia alebo DPH. Párovanie platieb je pre nás samozrejmosťou a umožníme vám účtovať na pobočky, zákazky alebo len drobné úkony.

Účtovný systém podľa vašich predstáv

Všetko prehľadne na jednom mieste

Sledujte online stav vašich nákladov a výnosov. Svoje podnikanie tak budete mať pod dokonalou kontrolou.

Majte pod kontrolou svoje príjmy a výdavky a zároveň aj výšku dane z príjmu. Cash-flow budete mať na prehľadnom grafe s okamžitým prehľadom o skutočnom stave vášho podnikania.

Vystavujte faktúry rýchlo, odosielajte ich zákazníkom priamo zo systému a kontrolujte ich prečítanie.

Pripojte vašu banku a exportujte platby. Využívajte automatické načítanie bankových pohybov alebo importujte výpisy pre párovanie dokladov s ich platbami.

Všetky účtovné reporty jednoducho vygenerujte v požadovanom formáte.

Vkladajte ľahko položky cenníka do jednotlivých dokladov.

Pozrite sa, ako účtovný systém funguje v praxi