Jednoduché a rýchle ovládanie

Získajte prehľad o tom, čo je pre vás zásadné

Získajte dokonalý prehľad o skutočne odpracovanom čase na zákazkách alebo dochádzke vašich zamestnancov a budete tak mať všetky informácie o tom, čo sa práve deje na konkrétnych vozidlách.

Kompletný reporting

Sledujte jednoducho výkonnosť vašich mechanikov

Vďaka elektronickému sledovaniu odpracovaného času mechanikov na jednotlivých zákazkách ihneď uvidíte, kde zarábate a kde vám utekajú peniaze. Systém umožňuje sledovať dochádzku všetkých zamestnancov a dokáže rozlišovať štandardné úkony typu príchod – odchod, dovolenka, choroba. Zároveň vám tak dáva možnosť definovať špecifické úkony, akými sú napríklad školenie alebo služobná cesta. Pri každom z takto definovaných úkonov je možné rozlišovať, či ide o úkon výlučný alebo nie (výlučný úkon je celodenný a ide napríklad o chorobu).

Transparentný prehľad

Váš biznis budete mať stále pod kontrolou

Systém Chronos slúži ako evidencia odpracovaných hodín jednotlivých pracovníkov, s možnosťou rozpisovania práce na jednotlivé zákazky alebo ich časti. Systém navyše k záznamom ukladá informáciu, kde sa pracovník pri práci nachádzal. Vďaka možnosti nastavenia systému získate aj ďalšie vami požadované údaje, ktoré chcete sledovať. Výsledkom sú prehľadné pracovné výkazy, dochádzkové listy, podklad na výpočet mzdy a ďalšie výstupy. Samozrejmosťou je tlač reportov o dochádzke zamestnancov.

Lepší služby

Spokojnejší zákazník aj zamestnanec

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovného času kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (čo vedie k zvýšeniu pracovnej morálky) alebo vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín.

Evidencia dochádzky

Získajte viac času na svoju prácu

Evidencia dochádzky, ktorá je samozrejmosťou, robí zo systému Chronos aj plnohodnotný dochádzkový softvér. Vďaka priebežnému overovaniu lokality, v priebehu zaznamenávania práce, príchodov, odchodov či presunov pracovníka, je pri pracovných záznamoch k dispozícii aj informácia o tom, kde sa pracovník pri práci nachádzal. Záznamy dochádzky sú predovšetkým podporou pre Chronos, možno ich však zobraziť aj samostatne. Zaznamenané lokality je možné využiť aj v knihe jázd.

Aktuálne stavy zákazky

Integrácie, ktoré vám budú pomáhať

Vďaka funkčným rozhraniam medzi systémom Chronos a Omnetic okamžite vidíte, v akom stave je zákazka na dielni. Či sa už na vozidle začalo pracovať, či je práca dokončená alebo prerušená z konkrétneho dôvodu (napr. čakanie na diel, schválenie zákazníkom, čakanie na technickú pomoc). Odpadá časovo náročná komunikácia s mechanikom alebo majstrom. Všetko hneď vidíte v systéme.

Zoznámte sa s ďalšími benefitmi nášho modulu

Okamžitý prístup

Pracuje s dochádzkou prostredníctvom mobilu, tabletu, PC alebo terminálu.

Fakturácia

Podklady na fakturáciu ľahko a rýchlo.

Rýchly prehľad

Slúži na evidenciu práce na zákazkách.

Evidencia

Na využitie aj na odlúčených pracoviskách.

Kniha jázd

Automaticky tvorená priamo z dochádzky.

Infografika

K dispozícii grafické zobrazenie dochádzky v Exceli a PDF.

Kalkulácia

Výpočty výdavkov, príplatkov a nadčasov.

Individualizácia

Možnosť vlastného nastavenia podľa potreby.

Posuňte svoj biznis na novú úroveň