Oceňování vozů

Inovace v oceňování vozů

Nejvyspělejší systém na ohodnocování automobilů na trhu. Podrobná datová analýza srovnává vozy z celé Evropy, zohledňuje stupeň výbavy, hodnotí atraktivitu vozu a další parametry. Protože každý úspěšný obchod začíná i končí správným oceněním.

TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ

Dříve jen pro vybrané, nyní pro každého

Nástroj profesionálů s funkcemi, které se přizpůsobí vašim potřebám. Hbitě zvládne udělat hrubý odhad i podrobnou analýzu ceny vozu nebo vyhodnotit aktuální situaci na trhu. Zkrátka cokoliv je potřeba.

Detekce falešných inzerátů

Na oceňování nemají vliv podezřelé nabídky, neexistující vozy ani podvodné inzeráty, ty jsou eliminovány.

Sledování vývoje ceny a umělého obnovení inzerce

Poznáme, zda je nový inzerát opravdu nový, jak dlouho je každý vůz inzerován a jak se měnila v čase jeho cena.

Zohlednění výbavy

Identifikace výbavy vozu a zhodnocení vlivu na jeho výslednou cenu.

prodejní ceny

Bezkonkurenční odhad prodejní ceny

Nejdůmyslnější nástroj pro nejpřesnější odhad tržní ceny, který zohledňuje sebemenší rozdíly a změny trhu. Sleduje aktuální trendy a s využitím pokročilé umělé inteligence vyhodnocuje více než 7 milionů vozů každý den.

historie trhu

Vše o prodaných vozech

Detailní analýza a predikce vývoje trhu na základě unikátních informací o prodaných vozech. Protože jen na těch skutečně záleží. U každého prodaného vozu vidíte podrobný popis, fotografie, počet dní v nabídce, vývoj ceny a mnoho dalších informací. Zkrátka vše, co potřebujete znát pro svůj úspěšný obchod.

transparentní informace

NOVĚ: Virtuální tržiště

Zobrazení nabídek ze všech inzertních serverů, včetně prodaných vozů za poslední měsíce, přehledně na jednom místě. Vše, co je v inzerátech běžně skryto, nyní pro vás transparentně k dispozici. Vývoj ceny, počet dní v nabídce, počet prodaných vozů, detailní specifikace výbavy a mnoho dalších informací.

Sledování vývoje trhu

Přehled všech aktuálních i předchozích nabídek s detailními informacemi o každém vozu.

Detekce podezřelých nabídek

Automatické označení podvodných nebo podezřelých nabídek či poškozených vozů.

Porovnání s aktuálními nabídkami

Detailní srovnání prodávaného vozu s aktuální nabídkou v inzerci před zveřejněním inzerátu.

Zohlednění výbavy vozu

Všechny vlastnosti vozu a každý prvek výbavy je při určování ceny zohledněn.

zpracování dat

Evropský trh v lokálních číslech

Každodenní analýza přes 7 milionů nabídek z celé Evropy zpracovává data z největších serverů a aukčních portálů, což umožňuje nejpřesnější odhad ceny i u těch nejvýjimečnějších vozů.

analýza trhu

Jakýkoliv pohled na informace si jen umíte představit

Znalost konkrétního trhu je základ. Díky přehledným a snadno dostupným informacím je to hračka.

Podrobné srovnání vybraných nabídek s vyznačením rozdílů jednotlivých vozů.

Detailní přehled klíčových prvků výbavy, které ovlivňují cenu vozu, včetně evidence jeho nedostatků.

Mohlo by vás zajímat

Správné ocenění vozu je pro obchodníky s vozy naprosto klíčové a může pomoct přinést výrazné zvýšení marží i v desítkách procent. Pro oceňování vozů používáme nejmodernější technologie a data z inzercí a aukcí vozů napříč Evropou. V prvním kroku sjednocujeme informace, identifikujeme přesnou specifikaci vozů, odstraňujeme duplicitní a chybné/nesmyslné inzeráty, abychom měli jasnou představu o tom, kolik vozů se reálně na trhu nabízí. Jde nám o co nejkvalitnější data, na kterých pak závisí přesnost odhadovaných prodejních cen a likvidity (odhadované prodejní doby) vozů.

V druhém kroku se zaměřujeme na nekalé tržní praktiky, které tržní informace deformují. To jsou konkrétně například “právě prodané vozy” - vábničky na vozy, které ve skutečnosti neexistují. Podvodné inzeráty (scam), identifikace vozů se stočenými tachometry, vozy s nepřiznaným poškozením a další. I méně škodlivé, přesto časté, obnovování inzerátů, kdy se inzerát tváří jako nový vůz, jsme schopni spolehlivě identifikovat. Systémy, které tyto dovednosti nemají, pak samozřejmě mají tendenci odhadovat nereálnou/rychlejší dobu prodeje a tlačí skutečné ceny dolů. Nejsou totiž schopny rozpoznat, která cena vozu není skutečná. Denně takto zpracujeme přibližně 7 milionů inzerátů.

Ve třetím kroku přicházejí na řadu pokročilé technologie pro co nejpřesnější určení reálné tržní ceny každého vozu. S masivním využitím strojového učení a umělé inteligence určujeme pro každou zemi zvlášť atraktivitu vozu. Zohledňujeme úroveň výbavy s vlivem konkrétních prvků na poptávku a cenu, stejně tak chybějící prvky výbavy, které naopak cenu vozu snižují nebo zhoršují jeho prodejnost. Díky množství dat z celé Evropy jsme schopni oceňovat i vozy, kterých se ve vašem okolí prodá málo. A to dokonce až na úroveň podobných vozů, nikoliv pouze stejné specifikace, i včetně výbavy a rozmezí nájezdu.

Zaměřujeme se na odstranění nedostatků, o nichž jiné služby vědí již roky. Zejména:  

•    Neexistující atraktivní vozy, které pouze lákají zákazníky k prodejci, ale ve skutečnosti tyto vozy neexistují a domněle snižují tržní cenu.
•    Obnovování inzerátů, které vytváří mylný dojem, že se vozů prodalo víc, rychleji a za vyšší cenu, než tomu tak ve skutečnosti je.
•    Podvodné atraktivní inzeráty, které slouží pouze na vylákání peněz od zákazníků.
•    Záměrné uvádění v omyl při udávání cen bez daně, případně ceny pouze s financováním nabídky, s nepřiznaným poškozením vozů či stočenými kilometry, které se již předtím na trhu objevily.
•    Obecně zastaralý způsob ocenění, který nebere v potaz aktuální situaci na trhu (například propady cen při uvedení nových modelů na trh či situace jako je Covid-19).
•    Nedostatečný způsob zohlednění výbavy v ceně i to, zda konkrétní chybějící prvek naopak nezhoršuje prodejnost vozu a tím i jeho cenu.

To je pro nás samozřejmostí a nadále investujeme do dalšího zlepšování.

Abychom byli schopni určit prodejní cenu, monitorujeme celý retailový trh. Za prodaný vůz považujeme takový, který z inzerce zmizí a zároveň se do nějaké doby neobjeví znovu, případně se neobjeví v jiné inzerci. Samozřejmě existuje relativně malé procento vozů, jejichž prodej se nakonec neuskuteční, což se týká primárně soukromých osob, které si prodej z nějakého důvodu rozmyslí. I tyto informace jsou v našem ocenění zohledněny. Za prodejní cenu pak považujeme poslední cenu uvedenou v inzerci. Je možné, že se vůz ve skutečnosti prodal s určitou slevou, jedná se ale o oblast, kterou nelze dál specifikovat, a to z několika důvodů. Sleva je často poskytnuta prodejcem jinou než peněžní formou (například sada pneu zdarma), vůz je financován a prodán za nižší cenu a s výnosem z financování, případně je cena jiná při přijetí vozu na protiúčet.

Poznejte, jak oceňování vozů funguje v praxi