Snadné a rychlé ovládání

Mějte přehled o tom, co je pro vás zásadní

Mějte dokonalý přehled o skutečně odpracovaném čase na zakázkách nebo docházce vašich zaměstnanců a budete tak mít veškeré informace, co se právě děje na konkrétních vozidlech.

Kompletní reporting

Sledujte jednoduše výkonnost vašich mechaniků

Díky elektronickému sledování odpracovaného času mechaniků na jednotlivých zakázkách ihned uvidíte, kde vyděláváte a kde vám utíkají peníze. Systém umožňuje sledovat docházku všech zaměstnanců a dokáže rozlišovat standardní úkony typu příchod - odchod, dovolená, nemoc. Současně vám tak dává možnost definovat specifické úkony, jako je například školení nebo služební cesta. U každého z takto definovaných úkonů lze rozlišovat, zda se jedná o úkon výlučný či nikoliv (výlučný úkon je celodenní a jedná se například o nemoc).

Transparentní přehled

Váš byznys budete mít stále pod kontrolou

Systém Chronos slouží jako evidence odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků, s možností rozepisování práce na jednotlivé zakázky či jejich části. Systém navíc k záznamům ukládá informaci, kde se pracovník při práci nacházel. Díky možnosti nastavení systému získáte i další vámi požadované údaje, které chcete sledovat. Výsledkem jsou přehledné pracovní výkazy, docházkové listy, podklad pro výpočet mzdy a další výstupy. Samozřejmostí je tisk reportů o docházce zaměstnanců.

Lepší služby

Spokojenější zákazník i zaměstnanec

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (což vede ke zvýšení pracovní morálky) nebo vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Evidence docházky

Mějte více času na svou práci

Evidence docházky, která je samozřejmostí, dělá ze systému Chronos také plnohodnotný docházkový software. Díky průběžnému ověřování lokality, během zaznamenávání práce, příchodů, odchodů či přesunů pracovníka, je u pracovních záznamů k dispozici i informace o tom, kde se pracovník při práci nacházel. Záznamy docházky jsou především podporou pro Chronos, ale lze je zobrazit i samostatně. Zaznamenané lokality lze využít také v knize jízd.

Aktuální stavy zakázky

Integrace, které vám budou pomáhat

Díky funkčním rozhraním mezi systémem Chronos a Omnetic okamžitě vidíte, v jakém stavu je zakázka na dílně. Zda se již na vozidle začalo pracovat, zda je práce dokončena nebo přerušena z konkrétního důvodu (např. čekání na díl, schválení zákazníkem, čekání na technickou pomoc). Odpadá časově náročná komunikace s mechanikem nebo mistrem. Vše vidíte ihned v systému.

Seznamte se s dalšími benefity našeho modulu

Okamžitý přístup

Pracuje s docházkou prostřednictvím mobilu, tabletu, PC nebo terminálu.

Fakturace

Podklady pro fakturaci snadno a rychle.

Rychlý přehled

Slouží k evidenci práce na zakázkách.

Evidence docházky

K využití i na odloučených pracovištích.

Kniha jízd

Automaticky tvořená přímo z docházky.

Infografika

K dispozici grafické zobrazení docházky v Excelu a PDF.

Kalkulace

Výpočty výdajů, příplatků a přesčasů.

Individualizace

Možnost vlastního nastavení dle potřeby.

Posuňte svůj byznys na novou úroveň